Leergang Positief Leiderschap

“The task of great leadership is to create an alignment of strengths in ways that make a system’s weaknesses irrelevant.”- David Cooperrider

Wil je leren hoe je een omgeving creëert:

 • Die inspirerend is en waarin met energie en betrokkenheid gewerkt wordt.
 • Waarin mensen werken met hun sterktes, in plaats van te worstelen met hun zwaktes.
 • Waarin goede resultaten worden geleverd.
 • Waar gedoe niet doorsuddert, maar adequaat wordt opgepakt.
 • Waar je er niet alleen voor staat, omdat er een klimaat is waarin je samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, bijdraagt aan het geheel.
 • Waar je allemaal ervaart dat je met zinvolle zaken bezig bent.

Als je wilt leren hoe je dit op een persoonlijke wijze doet en waarbij dit allemaal op een logische manier met elkaar wordt verbonden, is deze opleiding interessant voor jou.

De opleiding in het kort

De opleiding start met een persoonlijke intake en bestaat uit vier blokken van ieder twee dagen, steeds met een tussenperiode van ongeveer 6 weken. In de tussenliggende periode is er online input en werk je met praktijkopdrachten, waarmee je het geleerde direct in de praktijk uitprobeert. De ervaringen in de praktijk zijn input voor de modules. Op deze manier creëren we een leercyclus die vergelijkbaar is met de managementcyclus, namelijk “plan – do – check – reflect”.

De onderwerpen per blok

Blok 1:  Contextbewustzijn

 • De eigen situatie en de leervraag zijn startpunt van de opleiding.
 • De eigen sterke kanten worden bewust gemaakt, zodat we vanaf de start krachtgericht kunnen werken.
 • Met een grondige systemische analyse worden de patronen zichtbaar gemaakt die de huidige situatie in stand houden en worden de vruchtbare ingangen voor verandering gekozen.
 • De eigen psychologische flexibiliteit wordt versterkt.
 • Deelnemers formuleren hun ambitie en bijpassend huiswerk, om de eerste stappen in hun leerproces te gaan zetten.

Blok 2:  Zelfleiderschap

 • Wie ben je als leidinggevende allemaal – met alle kwaliteiten, talenten en saboteurs die daar onderdeel van zijn.
 • Versterken van je positieve intelligentie, waarmee je ook onder grote druk empathisch, onderzoekend en creatief kunt blijven.

Blok 3:   Interpersoonlijk Leiderschap

 • Constructief en ondersteunend communiceren.
 • Motiveren met aandacht voor ieders basisbehoeften, namelijk autonomie, verbondenheid en competentie.
 • Tweetaligheid ontwikkelen –  taakgericht en mensgericht zijn, denken in en/ en, adequaat om kunnen gaan met de spanning hier tussen.
 • Outputgericht leidinggeven.

Blok 4:   Positief Leiderschap

 • Integreren van het geleerde in een integrale aanpak, waarbij je je team volledig in haar kracht zet en betekenisvol leert samenwerken.
 • Creëren van de condities hiervoor mbv ProSocial.
 • Versterken van je vaardigheid om hierbij maximaal te delegeren.

Voordelen van deze opleiding

 • De opleiding is praktijkgericht: beginnen met de opleiding is het direct toepassen ervan in de praktijk.
 • Het effect van positief leiderschap zie en ervaar je meteen.
 • Je ontmoet gelijkgestemde deelnemers in een kleinschalige groep.
 • Meer dan genoeg positieve aandacht voor ieders inbreng en vraag.
 • Opleiders die Positief Leiderschap tot hun core business hebben gemaakt.

Resultaat

 • Je leert het gedachtegoed dat het fundament vormt voor positief leiderschap, integreren in jouw manier van werken.
 • Je leert technieken en methoden die positief leiderschap versterken en leert ze toe te passen in je organisatie.
 • Positief leiderschap is een levenshouding geworden. Je hoeft er niet meer over na te denken hoe je het inzet en waarvoor. Het gaat vanzelf en dat levert jou betere werkrelaties op die betere prestaties neerzetten.
 • Je hebt ontdekt hoe eenvoudig het is om het anders te doen én betere resultaten te krijgen.
 • Meer energie, plezier en enthousiasme in je werk. Bij jou én je medewerkers.

Data

 • Werkbijeenkomsten:    Module 1 –  5 en 6 juni  |  Module 2 – 4 en 5 september  |  Module 3 – 9 en 10 oktober  |  Module 4 – 27 en 28 november.
 • Online sessies:              21 augustus  |  18 september  |  13 november.
 • Online sessie in mei nog nader te bepalen.
 • Na aanmelding volgt de uitnodiging voor een individuele intake.

Meer weten over de leergang Positief Leiderschap?
Laat het ons weten via marga@uiterwaarden.com , roeland@uiterwaarden.com of margriet@uiterwaarden.com


Verder praten? Plan hier je telefonische kennismaking

Op de hoogte blijven van nieuws en komende evenementen? Schrijf je hier in voor onze informatiemail